Welkom

De Volle Evangelie Gemeente "Opstap" komt elke zondagmorgen in de Boerderijzaal van Fam. de Groes aan de Hoofdstraat 49 te Koudum samen.

De diensten beginnen om 09:45 uur voorafgaande aan de dienst is er ruim tijd om met elkaar te spreken en te genieten van een kopje koffie of thee. Na dienst is voor de liefhebbers nog een kopje koffie. De gemeenteleden blijven zoveel mogelijk op hun plaats zitten i.v.m. de corona-wetgeving. Naast de samenkomst hebben we om de 14 dagen op dinsdagmorgen om 9.30 uur een Bijbelstudie. De Bijbelstudie wordt i.v.m. het corona virus voorlopig gehouden in de boerderijzaal.

In het keuzemenu onder Agenda's: 
Vindt U twee agenda's (Die van de zondagen en de dinsdagen.)
In de zomer vervallen de Bijbelstudiemorgens.
De Bijbelstudies zijn inmiddels weer begonnen.

In het keuzemenu kunt u klikken op Missie en visie daar staat
de preekschets die met elkaar besproken gaat worden.
Hier vindt U tevens de beschrijving van onze doelstellingen
en onze visie.
          
Lezer U bent van harte welkom