Financiële zaken

Onze gemeente is een: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), 
wij zijn geregistreerd bij de belasting onder RSIN kenmerk 8187.81.488.

Indien u meer financiële informatie wilt hebben over onze gemeente 
dan gelieve u contact op te nemen met onze penningmeester

Info over de ANBI.  

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Paul de Groes
Penningmeester: H.J.W. Aarts
Secretaris: B.J.C. Vos

Ons beleidsplan, dit doen we.

Beleggen van wekelijkse samenkomsten, het houden van 2-wekelijkse bijbelstudies. Twee keer in het jaar is er een gemeentevergadering.

Beloning:

Sprekers uit onze eigen gemeente krijgen geen beloning.
Sprekers uit andere gemeenten, gastsprekers, krijgen reiskostenvergoeding.

Ons doel:
Ons doel is om telkens wanneer we bij elkaar komen, gestalte te geven aan de bijbelse boodschap dat onze God een liefdevolle God en Vader is, waar ieder mens helemaal op verhaal kan komen. Dat geldt zowel voor onze gasten als gemeenteleden.

Financiën 2018: 

Collecte:                                          €         738,56
Giften                                              €       2820,00
zendingsgiften (ontv.)                   €          300,95

Totaal:                                            €       3759,51

 Lasten 2018:

Vaste lasten:                                      €       2750,00
Reiskosten:                                        €         210,00
Overige variabele lasten:                  €       434,90
Zendingsgiften                                   €        300,95
Ten laste reserve                               €          63,66

Totaal:                                                €     3759,51  

 

 

Samenkomsten, tevens bezoekadres
Iedere zondagmorgen om 09.45 uur in de “Regenboogzaal”

aan de Hoofdstraat 49 te Koudum

Bijbelstudie / Bidstond
Iedere dinsdagmorgen om 9.30 uur. (niet van mei - september)

Afwisselend in Koudum, Workum en Parrega. (Zie de agenda op deze website)

Oudstenteam / Bestuur.

Paul en Ann de Groes                 
Hoofdstraat 49                            
8723 BG Koudum                         
tel. 0514-522036

H.J.W. Aarts
Trekweg 124a
8763 MH Parrega
tel. 0515-579467

B.J.C. Vos
Hoofdstraat 58
8723 BG Koudum
tel.  0514 523522

Internet

Web-site:  www.vegopstap.nl

Emailadres: pauldegroes2@gmail.com

Hoofdpunten beleidsplan

De gemeente stelt zich, als bijbelse gemeenschap op de grondslag van het evangelie van Jezus Christus, ten doel het evangelie van dezelfde te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in:

2 Timoteüs 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.