Evenwicht vinden!

Woorden in evenwicht.

Er stond een mooi stuk in de krant over:
" het weer vinden van evenwicht in deze tijd "💔


geschreven door schrijver en dichter Wytze Brandsma. Hoe blijf je staan onder
alle comotie over een vervelend virus.

Dagelijks zien en horen we hoe het er mee staat en buitelen uitspraken
en meningen soms hard, medogenloos of ronduit agressief over elkaar heen.
Voordat er een persconferentie aankomt zie je de beledigingen en
scheldkanonades online al voorbij komen. Protesten die soms behoorlijk
uit de hand lopen en online bedreigingen zijn aan de orde van de dag.
Het lijkt wel oorlog maar dan vooral met woorden

en woorden kunnen aan de ene kant troostend en helend werken maar
boze tongen kunnen heel zeer doen en zelfs tot negatief gedrag aanzetten.

Over woorden gesproken,
de uitspraken van Jezus zijn hierbij vergeleken een verademing!
We kunnen ze dagelijks lezen en ons laten aansporen om daarmee
bezig te zijn en vandaar uit ons standpunt te laten bepalen want dat
geeft duidelijkheid en een heerlijke rust in onze gedachten.
Hier zijn enkele teksten uit Mattheus 5, 6 en 7 met aanvulling van mezelf.

 

Jezus zegt: " ik heb jullie mijn woorden gegeven "

                     " wees vriendelijk jegens uw tegenpartij "

                     "heb je vijanden lief en bidt voor wie je
                       vervolgen "

                     "bazuin niet rond wat je voor de ander doet "

                     "bid in het verborgene zonder omhaal van
                       woorden "

                     " vergeef, en kijk met Gods ogen naar de ander "

                     " dien God in liefde "

                     " wees niet bezorgd "

                     " oordeel niet "

                     " wees een goede  boom die goede vruchten
                        voortbrengt "

Samengevat: Volg het goede voorbeeld na en spreek goede woorden die vrede brengen in plaats van strijd zodat er een stabiel evenwicht ontstaat in je denken en in je doen.

" Er komt weer een andere tijd" zegt Wytze in zijn gedicht troost.

                                Er komt weer een nieuwe dag

                               en als het licht je wekt

                               verwarmt de herinnering je hart

Dus wees sterk en moedig want we hebben elkaar nodig om staande, positief en corrigeerbaar te blijven.

Liefde is de brug naar de ander.

Ann