Hoger-op eren prachtig VEG-blad

HOGER-OP www.Hoger-op.nl

 

 

Nummer 1

Januari/februari 2022

 

Volle Evangelie Magazine

Onder BOEKAANKONDIGINGEN besteedde de redactie van dit blad al aandacht aan het boek "Het Volle Evangelie van Marcus". Ook in een volgend nummer zal er aandacht aan worden gegeven. Het is zeer aan te raden je voor dit gratis digitae blad aan te melden. De redactie schreef het onderstaande in het eerste blad (Januari) het onderstaande:

In de volle evangeliegemeente Op Stap te Koudum is men bezig om in het voorjaar van 2022 een volle evangelie verklaring van Marcus het licht te doen zien. In het boek is veel beeldmateriaal opgenomen en alle teksten worden rood gedrukt en de geschatte prijs zal daarom niet goedkoop zijn (w.s. tussen de 25 en 30 Euro). U kunt alvast uw belangstelling voor dit nieuwe commentaar kenbaar maken bij de auteur
Paul de Groes:

pauldegroes2@gmail.com . Hij stuurt u dan bericht zodra het boek verschenen is. We houden u ook op de hoogte in dit blad.