Onze Missie  

De Volle Evangelie Gemeente “OPSTAP” te Koudum wil functioneren zoals de eerste gemeenten, die onder de kracht en zalving van de Heilige Geest gesticht en geleid werden. In de Bijbel kun je daarover vele dingen lezen.

We nodigen iedereen uit die op zoek is naar de zin van het leven.
Wie zoekt zal vinden!

Met elkaar overdenken we de woorden, de gedachten die naar voren komen uit de Bijbel. Daardoor komt ons steeds duidelijker voor ogen te staan wat Gods plan met deze wereld is.  De leden van de gemeente staan open voor de leiding van de Heilige Geest, om waar nodig te getuigen en te vertellen van de hoop die het geloof in Jezus in hun heeft gewekt. Met behulp van deze website en het gemeenteblad en op tal van andere manieren geven wij gehoor aan de opdracht om het goede nieuws van het evangelie uit te dragen.

De springplank

Er is eens een christen geweest die vergeleek de Bijbel  met een springplank. Het maakt niet uit hoe je van de plank springt, het doel is dat je het levende water bereikt.  Dat wil zeggen dat je een eigen persoonlijke relatie met God krijgt.Sommige mensen zijn angstig omdat de plank zo hoog lijkt. Anderen duiken er vol moed vanaf en weer anderen springen er met een reuze sprong vanaf. De badmeester (De gemeente) ziet er op toe dat we mensen niet beoordelen op de wijze waarop ze van de duikplank afspringen.

Het Kader

Je zou onze gemeente kunnen vergelijken met een digibord of schoolbord. Rondom het bord zit een lijst. Wat de gemeenteleden er verder op schrijven is vrij. De lijst oftewel het kader van deze gemeente is het fundament van het geloof. Volgens de Apostel Paulus kun je dit fundament samenvatten in één korte zin: “Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan”
Iets meer uitgewerkt staat dit fundament beschreven in Hebreeën 6 vers 1 -3

We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen.... 
Het fundament is dus:
1.         en spreken over het zich afkeren

             van daden die tot de dood leiden,
2.         over het geloof in God, 
3.         de leer over het dopen
4.         en de handoplegging,
5.         over de opstanding der doden
6.         en het laatste oordeel.

Visie

De Volle Evangelie Gemeente “OPSTAP” meent verder bestaansrecht te hebben omdat zij nadruk wil leggen op de diepere betekenissen van het Nieuwe Testament en het Oude Testament ook wel  de TeNaCH.  Dus na het fundament verder zoeken naar de geheimenissen van het Koninkrijk van God. In de artikelen die elders op deze site te vinden zijn kunt u kennis nemen van onze visie op tal van zaken.