Welkom in onze boerderijzaal

Welkom

De Volle Evangelie Gemeente "Opstap" komt elke zondagmorgen in de Boerderijzaal van Fam. de Groes aan de Hoofdstraat 49 te Koudum samen. De diensten beginnen om 09:45 uur na afloop van de dienst is er ruim tijd om met elkaar te spreken en te genieten van een kopje koffie of thee. Naast de samenkomst hebben we elke woensdagavond een Bijbelstudie. Deze studie wordt afwisselend gehouden in Koudum, Workum en Parrega. We behandelen op dit moment het boek Daniel. Bij de behandeling maken we gebruik van de uitleggingen die o.a. in de Joodse Talmoed te vinden zijn. De behandeling van het boek Daniel wordt door de Joodse visie op de teksten erg boeiend. We zijn inmiddels aangekomen bij het 7e hoofdstuk en we hopen in de komende 3 of 4 maanden het boek te hebben doorgewerkt. U bent van harte welkom als u zo'n avond eens zou willen meemaken. De tijden en plaatsen staan op deze website  onder de agenda. U kunt u opgeven bij een van de gemeenteleden.    

 

 

Een overbekende plaat waarop het verhaal uit Daniel hoofdstuk 6 wordt weergegeven. Daniel is christologisch gezien het beeld van Jezus en eigenlijk van iedere Christen. De leeuwen stellen de dodelijke gedachten voor die de mens belagen. Door zijn diepe relatie met God en door zijn vertrouwen op God hebben de kwaadaardige geesten van deze wereld geen vat op hem. De Babyloniërs en later de Romeinen hebben deze beproeving letterlijk toegepast. ( Zie het schilderij van Herbert Schmalz !)
De hal van de woning van Alma Tadema waarin meerdere tijdgenoten een schilderij plaatsten. (Monet, Degas en Schmalz.)

Tijdens mijn vakantie heb ik een bezoek gebracht aan de schilderijententoonstelling van Alma Tadema in het Frysk Museum te Leeuwarden.  Tadema had dit een schilderij van de Duits-Engelse Schilder Herbert Schmalz opgenomen in de expositie van tijdgenoten in zijn indrukwekkende woning in London. Tadema was deskundig op het gebied van de Romeinse geschiedenis. Hij was een late romantische schilder die emoties en kennis van de Romeinse geschiedenis samenbracht in zijn schilderijen. Veel diepgang zit er niet in deze schilderijen. In de schilderijen met Bijbelse voorstellingen wordt vooral de schoonheid benadrukt. Op een schilderij van het Colosseum te Rome had een vriend van Tadema een christin gebonden aan een paal weergegeven. Londen. Het schilderij raakte mij omdat ik mij realiseerde dat vervolging van Christenen en Joden van alle tijden is.

 

Een onderdeel van het schilderij (1888) van Herbert Schmalz. Deze uitsnede werd door Alma Tadema geplaatst in de hal van zijn grote woning in London. Schmalz was een tijdgenoot van Tadema. Het volledige schilderij is wel op te zoeken op google afbeeldingen. Prachtig hoe de schilder de angst en het bidden van deze Christin weergeeft.

Joh.15:18 Als de wereld u haat, erkent dat hij, eerder dan u, mij heeft gehaat;

Deze uitspraak van Jezus zegt eigenlijk alles al. De evangelist Johannes schreef zijn evangelie op oudere leeftijd. Dat moet wel omdat het evangelie gedateerd wordt, rond het einde van de 1e eeuw na Christus. In die tijd werden de vervolgingen van de christenen niet alleen meer door de Joden gedaan maar ook door de Romeinen. De vervolgingen door Joden en Romeinen die wordt beschreven in de 1e brief van Petrus vallen meer onder de categorie discriminatie en/of pesterijen. Lees bv. hoofdstuk 3 vers 12-14

I Petrus 3:
12 Geliefden, weest niet bevreemd door de vuurgloed die in uw midden woedt, u tot beproeving, alsof u iets vreemds overkomt,
13 nee, verheugt u naarmate ge deelhebt aan al het lijden van de Gezalfde, dan zult ge ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u jubelend verheugen!
14 Als ge, één met de naam van Christus, wordt gehoond, zalig zijt ge, omdat de Geest der heerlijkheid, ook de Geest van God, rust op ú.

In de 2e eeuw groeide de discriminatie hier en daar en af en toe uit tot vervolging. Dit had te maken met het grote verschil in denken. De Christenen hadden een afwijkende levensstijl. Zij baden niet voor de Romeinse goden en zeker niet voor de Romeinse keizers. Ook deden ze niet mee aan afgodische feesten ook wel bekend als orgie’s.

Een schilderij van Alma Tadema. Voor het maken van zijn schilderijen heeft hij veel studie gemaakt van de oudheid. De kleren, gebouwen, zuilen kloppen allemaal. Wel valt op dat hij de voorstellingen zeer romantisch en mooi voorstelt. Heel anders dan zijn tijdgenoot Herbert Schmalz met zijn schilderij over christenvervolging. Ook zijn schilderij laat een moment uit het colloseum zien.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

i.e.c. fa. more | Antwoord 04.05.2015 19.29

leuke serie nostalgische foto's .....zo was het helemaal!!
waar zijn we nu? en belangrijker nog...waar willen we zijn?
groet volg-ster

corrie | Antwoord 30.03.2015 13.55

afd. bemoeien : er staan nog kerstgedachten en oude foto;s op, laat eens wat anders zien-horen...ik wacht af, gr. corrie - overigens leuke frisse opzet hoo

P.L. de Groes 04.05.2015 17.40

Hallo Corrie
Hierbij een reminder.. er is weer wat verandert.

Paul | Antwoord 14.02.2015 15.24

Hoe werkt de blog samen met onze website?

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

06.05 | 00:56

Vaak denk ik HOE zal ik een persoon die niets met de Bijbel van doen heeft op het spoor brengen van wat OOIT neergeschreven werd, omdat die schrijver zoiets belangrijks

...
04.05 | 19:29

leuke serie nostalgische foto's .....zo was het helemaal!!
waar zijn we nu? en belangrijker nog...waar willen we zijn?
groet volg-ster

...
04.05 | 17:40

Hallo Corrie
Hierbij een reminder.. er is weer wat verandert.

...
30.03 | 13:55

afd. bemoeien : er staan nog kerstgedachten en oude foto;s op, laat eens wat anders zien-horen...ik wacht af, gr. corrie - overigens leuke frisse opzet hoo

...
Je vindt deze pagina leuk