Welkom

De Volle Evangelie Gemeente "Opstap" komt elke zondagmorgen in de Boerderijzaal van Fam. de Groes aan de Hoofdstraat 49 te Koudum samen.

De diensten beginnen om 09:45 uur en na afloop van de dienst is er ruim tijd om met elkaar te spreken en te genieten van een kopje koffie of thee. Naast de samenkomst hebben we om de 14 dagen op dinsdagmorgen (9.30 uur) een Bijbelstudie. Deze studie wordt afwisselend gehouden in Koudum, Workum en Parrega. 

 

In het keuzemenu onder Agenda's: 
Vindt U twee agenda's (Die van de zondagen en de dinsdagen.)
In de zomer vervallen de Bijbelstudiemorgens.
De Bijbelstudies zijn inmiddels weer begonnen. 

Net als in deze zomer gaan we beginnen om op de zondagmorgen 
af en toe een voorgaande preek te bespreken.
In de agenda van de zondagmorgendiensten staan de data van
deze besprekingen aangegeven.
       
In het keuzemenu kunt u klikken op Missie en visie daar staat
de preekschets die met elkaar besproken gaat worden.
Hier vindt U tevens de beschrijving van onze doelstellingen
en onze visie.
          
Lezer U bent van harte welkom