Welkom

De Volle Evangelie Gemeente "Opstap" komt elke zondagmorgen in de Boerderijzaal van Fam. de Groes aan de Hoofdstraat 49 te Koudum samen.

De diensten beginnen om 09:45 uur na afloop van de dienst is er ruim tijd om met elkaar te spreken en te genieten van een kopje koffie of thee. 

Naast de samenkomst hebben we elke woensdagavond een Bijbelstudie. Deze studie wordt afwisselend gehouden in Koudum, Workum en Parrega. 

 

In het keuzemenu hiernaast onder Agenda's: 
Vindt U twee agenda's (Die van de zondagen en de woensdagen.)
In de zomer vervallen de woensdagavond Bijbelstudieavonden.
De Bijbelstudies beginnen weer in oktober.

Net als in deze zomer gaan we beginnen om op de zondagmorgen 
om de week de voorgaande preek te bespreken.
Daarom vindt U In de agenda van de zondagmorgendiensten 
de data van deze besprekingen aan gegeven.
       
In het keuzemenu kunt u klikken op Missie en visie daar staat
de preekschets die met elkaar besproken gaat worden.
Hier vindt U tevens de beschrijving van onze doelstellingen
en onze visie.
          
Lezer U bent van harte welkom